Twoje obecne IP - 3.236.112.70

Polityka prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIES

Polityka prywatno┼Ťci serwisu internetowego http://enexer.pl


 

1. Administratorem danych osobowych jest w┼éa┼Ťciciel serwisu

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest mo┼╝liwy pod adresem e-mail: moneyland1000@gmail.com
2. Administrator danych osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest w┼éa┼Ťciciel serwisu

3. W celu skorzystania z Us┼éugi, w szczególno┼Ťci za┼éo┼╝enia konta w serwisie http://enexer.pl („serwis”) i dost─Öpu do funkcjonalno┼Ťci serwisu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie http://enexer.pl/p/regulamin oraz w serwisie, otrzymywania powiadomie┼ä z serwisu a tak┼╝e realizacji zamówienia po zaakceptowaniu oferty przez klienta oraz zwrotu zamówienia i procedury reklamacji, ADO i IDO przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zale┼╝nie od zakresu danych jaki zosta┼é podany przez U┼╝ytkownika), jak:

a adres e-mail,
b numer telefonu
c imi─Ö i nazwisko
e adres zamieszkania lub adres siedziby,
f adres IP,
g informacje o przegl─ůdarce internetowej,
h informacje o systemie operacyjnym.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala
przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli s─ů one konieczne do wykonania umowy lub podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarza─ç dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
4. W celu wykorzystywania cookies i innych powi─ůzanych technologii (skrypty, web
beacon i inne) na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies
zostan─ů opisane w odr─Öbnym punkcie polityki prywatno┼Ťci). Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarza─ç dane osobowe na podstawie
dobrowolnie udzielonej zgody (korzystanie z witryny oznacza zgod─Ö na ich zapis lub odczyt wed┼éug ustawie┼ä przegl─ůdarki).
5. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w ramach
Serwisu w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, opisanych w
Regulaminie, zarówno w sposób ca┼ékowicie zautomatyzowany, cz─Ö┼Ťciowo
zautomatyzowany jak i w sposób inny ni┼╝ zautomatyzowany odbywa si─Ö na zasadach
przewidzianych w Rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
6. Powy┼╝ej wskazane dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu przesy┼éania
powiadomień.
7. Administrator mo┼╝e udost─Öpni─ç dane U┼╝ytkownika podmiotom wspó┼épracuj─ůcym z
celem dor─Öczania odpowiedzi na reklamacj─Ö a tak┼╝e w celu przekazywania tre┼Ťci
marketingowych zgodnie z ustaw─ů z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w
sytuacji przekazania numeru telefonu) lub / i przesyłania informacji handlowych za
po┼Ťrednictwem ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustaw─ů z dnia 08.07.2002
r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (w sytuacji przekazania adresu e-mailowego).
8. Ponadto, dane osobowe U┼╝ytkowników s─ů przetwarzane przez Administratora w celu
wykonania obowi─ůzków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
9. Ka┼╝da osoba, której dane s─ů przetwarzane ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich
danych, ich poprawiania, sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, a
tak┼╝e prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powy┼╝ej
Klient powinien zwróci─ç si─Ö do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczno┼Ťci uzupe┼énienia lub poprawienia danych osobowych ka┼╝dy, którego dane s─ů przetwarzane
zobowi─ůzany jest do ich aktualizacji. Z┼éo┼╝enie ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych w
czasie udzielania porady jest mo┼╝liwe, lecz uniemo┼╝liwia otrzymanie porady.
10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a
tak┼╝e skorzystania z praw, o których mowa powy┼╝ej, ka┼╝da osoba, której dane s─ů
przetwarzane mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do Administratora.
11. Ka┼╝da osoba, której dane s─ů przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w
dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma
wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofni─Öciem.
12. Ka┼╝da osoba, której dane s─ů przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (na chwil─Ö obecn─ů jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych).
13. W celu wype┼énienia obowi─ůzków zwi─ůzanych z RODO, w szczególno┼Ťci poprzez
tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru U┼╝ytkowników, którzy zg┼éosili sprzeciw
zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imi─Ö,
- nazwisko,
- adres e-mail,
- miejscowo┼Ť─ç,
- numer telefonu.

Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, który pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli takie przetwarzanie jest
konieczne do wywi─ůzania si─Ö przez Administratora Danych Osobowych z obowi─ůzków
wynikaj─ůcych z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarza─ç
dane osobowe, je┼╝eli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes,

 

PLIKI COOKIES:

Strona u┼╝ywa cookies (ciasteczek). W przegl─ůdarkach internetowych mo┼╝na zmieni─ç
ustawienia dotycz─ůce cookies. Zablokowanie mo┼╝liwo┼Ťci zapisywania plików cookies
mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia lub brak dzia┼éania niektórych funkcji serwisu.
Niedokonanie zmian ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej na ustawienia blokuj─ůce
zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na ich zapisywanie.